Aktualności

środa, 09 listopada 2016

Firma Wimech s.c. informuje, iż w toku przeprowadzonego postępowania ofertowego wpłynęła tylko jedna oferta. Tym samym wykonawcą usługi zostaje Wojskowa Akademia Techniczna, której oferta spełnia wszystkie wymagania formalne i merytoryczne określone w zapytaniu ofertowym

Plik do pobrania: